Door Nico Spit
Onderwerp: 100 jaar Gereformeerde Kerk in Haaksbergen
Uitgever: Gereformeerde Kerk van Haaksbergen, oktober 1999
210 x 297 mm, 70 pagina’s, zwart-wit, ca. 100 foto’s en afbeeldingen
ISBN 90-9013225-2
Druk: Multiprint, Haarlem

De geschiedenis van de Gereformeerde Kerk in Haaksbergen, op luchtige wijze
verteld en ge├»llustreerd. Het boek is een uitgave op basis van “printing on
demand”. De kwaliteit is iets minder dan van drukwerk op glanzend papier,
maar er kan vanaf een oplage van 300 stuks gemaakt worden. In dit geval was
de oplage 400; als het boek uitverkocht zou zijn, kunnen nieuwe exemplaren
zonodig per 10 stuks worden bijbesteld. Zo’n kleinschalige uitgave levert
daardoor geen te grote, dode voorraad op; tevens zal de uitgever door het
bijbestellen niet gauw “nee” hoeven te verkopen.